Laptop lub płyta główna muszą być prawidłowo zapakowane, najlepiej w oryginalne opakowanie. W przypadku braku kartonu do laptopa, trzeba go zapakować tak aby przy rzuceniu kartonem nic mu się nie stało. Torba od laptopa włożona w karton to żadne zabezpieczenie – paczkami się rzuca w sortowniach i przy ładunku! Serwis nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie od klienta. Jeśli laptop będzie źle zapakowany, co będzie groziło uszkodzeniem po naprawie, serwis zakupi odpowiednie opakowanie, a kosztami obciąży klienta – dlatego prosimy dobrze zabezpieczyć komputer.