Serwis wysyłkowy - door to door - bez wychodzenia z domu
Naprawa bez wychodzenia z domu


Od kilku lat świadczymy usługi napraw laptopów bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem kuriera, w tak zwanym systemie door to door lub door 2 door.


Naprawy wysyłkowe są szczególnie doceniane przez osoby, które w swojej okolicy nie mają dobrego serwisu laptopów. Często zaufnie którym nas darzą klienci jest dla nich ważniejsze niż bliskość lokalnego serwisu.
Tego typu naprawy wysyłkowe ogólnopolskie wykonujemy już wiele lat.


Teraz jednak dzięki współpracy z kurierem miejskim mamy możliwość przyjmowąc naprawy z całego Trójmiasta i okolic tego samego dnia. Kurier lokalny odbiera spakowany sprzęt z Gdańska, Sopotu i Gdyni, a także Wejherowa, Rumi i Redy. Odebrany sprzęt jest transportowany bezpośrednio do naszej centrali w Gdyni, gdzie możemy podjąć się diagnozowania.


Po naprawie laptopa można odebrać w jednym z naszych punktów lub wybrać dostawę do domu.
W ten sposób oszczędza się czas na dojazd do naszego punktu. Wystarczy jedynie zabezpieczyć urządzenie na czas transportu i oddać je kurierowi.

Proces naprawy wysyłkowej:
1. Wypełnienie formularza
2. Przekazanie paczki kurierowi
3. Zapoznanie się z diagnozą
4. Akceptacja kosztów i czasu naprawy
5. Odbiór paczki z naprawionym urządzeniem


Dostępna jest forma płatności przelewem, blikiem. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT.

Każda naprawa objęta jest gwarancją do 12 miesięcy.


Potwierdzenie przyjęcia

  § 1
  Zamawiający oświadcza, iż akceptuje regulamin świadczenia usług w serwisie drLaptop zamieszczony na stronie https://drlaptop.pl/regulamin/ oraz dostępny w formie papierowej w siedzibie Wykonawcy oraz we wszystkich punktach, w których prowadzi on działalność gospodarczą.
  § 2
  1. Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Wykonawcę do potrzeb realizacji umowy.
  2. Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie danych przez Wykonawcę podmiotowi trzeciemu, jednakże tylko w zakresie określonym w ustępie powyższym
  § 3
  1. Zamawiający wyraża zgodę na posłużenie się przez Zamawiającego osobami trzecimi, które posiadają niezbędną wiedzę i kwalifikacje.
  2. O zakończeniu wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego pisemnie/drogą mailową lub telefonicznie, co jest równoznaczne z gotowością do jego oddania.
  3. Zamawiający w ciągu 2 dni od zawiadomienia o wykonaniu usługi jest zobowiązany przyjąć przekazany sprzęt lub oprogramowanie.
  4. Zamawiający w ciągu 2 dni od odbioru sprzętu lub oprogramowania winien wskazać, jakie zgłasza zastrzeżenia oraz określić termin, w którym oczekuje poprawienia i uzupełnienia dzieła. Brak zastrzeżeń w podanym terminie oznacza, że Zamawiający przyjął wykonanie usługi bez zastrzeżeń.
  5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady w sprzęcie lub oprogramowaniu powstałe w związku z wykonywaniem usługi. Odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do wad wywołanych w sposób zawiniony - umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Przez rażące niedbalstwo rozumie się wykonywanie usługi niezgodnie ze stanem wiedzy technicznej i bez należytego zabezpieczenia powierzonego sprzętu i oprogramowania.
  6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady w sprzęcie i oprogramowaniu wywołane przyczynami tkwiącymi w sprzęcie lub oprogramowaniu dostarczonym przez Zamawiającego.
  § 4
  Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach marketingowych (gwarancje, opieka posprzedażowa, badanie opinii) w postaci email, telefon, sms. Pełna treść zgody www.drlaptop.pl/regulamin

  Podpis klienta

  Podpis serwis